top of page

Valk Verzekeringen en hypotheken Zevenbergen

hyotheken zevenbergen
valk zevenbergen

UW ONAFHANKELIJKE SPECIALIST 

VOOR PARTICULIEREN EN BEDRIJVEN

Advies op maat

Advies op maat

Valk hypotheken is een erkend financieel Adviseur

Wij zijn een geheel onafhankelijk tussenpersoon voor particulieren en bedrijven waardoor wij kunnen vergelijken en aanbieden uit een breed scala van aanbieders en financiële producten omdat er geen binding is met een verzekeringsmaatschappij of financiële instelling.

 

Financiële dienstverlening is mensenwerk en omvat vele terreinen. Daarom nemen wij graag de tijd voor u. Dit begint veelal met een persoonlijk gesprek om een beeld te krijgen van uw huidige maar ook toekomstige situatie. Onze taak is samen met u een inventarisatie te maken van de risico’s en behoeften waar u mee te maken heeft. Hierbij wordt advies gegeven welke producten naar ons oordeel het beste aansluiten bij uw wensen en persoonlijke omstandigheden.

Dienstverlening

Dienstverlening

Hypotheek

Het kopen van een woning is een ingrijpende financiële beslissing in uw leven. Een deskundig en onafhankelijk advies is dan ook erg belangrijk. Wij begeleiden u van A tot Z ofwel van het inventariseren van uw persoonlijke situatie tot het passeren van de hypotheek bij de notaris.

 

Uiteraard kunt u ook bij ons terecht voor het eventueel oversluiten van uw hypotheek. Niet tevreden over uw huidige geldverstrekker, hypotheekvorm of verlengingsvoorstel? Wij adviseren u graag over de mogelijkheden.

Verzekeringen

U kunt zich tegen veel (financiële) risico’s verzekeren, maar welke verzekeringen heeft u nu echt nodig? Welk product past bij uw situatie en uw wensen? Verzekeren is maatwerk, want risico’s verschillen van persoon tot persoon en iedereen gaat daar op zijn eigen manier mee om.

 

En als ondernemer weet u dat er naast kansen ook risico’s bestaan voor uw onderneming. Maar niet altijd is het verzekeren van deze risico’s noodzakelijk. Samen met u inventariseren wij de risico’s die u als ondernemer loopt en stemmen deze af op uw wensen en behoeften. De juiste verzekeringen voor u, uw onderneming en uw personeel.

 

Maar wij doen meer dan adviseren en bemiddelen. In geval van schade doen wij er alles aan om uw schade zo goed mogelijk voor u af te wikkelen.    

Vermogens

opbouw

U wilt een vermogen opbouwen om in de toekomst uw droom of wens waar te maken.

Denk bijvoorbeeld aan een aanvulling op uw toekomstig pensioen, geld voor de studie van uw (klein-)kinderen of om over een aantal jaren die mooie camper of boot te kunnen kopen.

 

Vermogen kunt u op verschillende manieren opbouwen, de vraag is uiteraard welk risico u hierbij wenst te nemen. Graag gaan wij met u in overleg om een passend advies hiervoor samen te stellen.

" U kunt zich tegen veel (financiële) risico’s verzekeren, maar welke verzekeringen

heeft u nu echt nodig? "

Risico afdekken

Risico Afdekken

Overlijdensverzekering via Valk Verzekeringen en Hypotheken
Overlijden

Biedt u uw nabestaanden graag financiële zekerheid na uw overlijden, dan kunt u kiezen voor een overlijdensrisico-verzekering met een eenmalige uitkering. Hiermee kunnen zij het wegvallen van uw inkomen of andere financiële gevolgen van uw overlijden opvangen.

 

Maar ook een begrafenis of crematie kost veel geld. De uitvaartverzorger, de rouwkaarten, de plechtigheid en de kist moeten betaald worden. Wie betaalt deze kosten als u overlijdt? Een uitvaart-verzekering kan de oplossing zijn waarbij u kunt kiezen voor een uitkering in natura of in geld.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering via Valk Verzkeringen en Hypotheken
Arbeidsongeschiktheid

Wat zijn de gevolgen voor uw inkomen wanneer u als zelfstandig ondernemer door ziekte of een ongeval arbeids-ongeschikt raakt? Beschikt u over een andere inkomensbron waarop u dan kunt terugvallen? En is dit dan voldoende om het inkomensverlies te compenseren?

Zo niet, dan is arbeidsongeschiktheid een risico dat u wellicht dient af te dekken.

 

Met een arbeidsongeschiktheids-verzekering is het mogelijk de financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid te verzekeren. Zo zorgt u ervoor dat u in geval van arbeidsongeschiktheid niet met een inkomensterugval geconfronteerd wordt en beschermt u de continuïteit van uw onderneming en uw privé-situatie.

 

Wij informeren u graag over de mogelijkheden van een arbeids-ongeschiktheidsverzekering. Samen bekijken wij uw situatie en bespreken op welke wijze u het beste uw inkomens-zekerheid kunt waarborgen, afgestemd op uw wensen en behoeften.

Verzuimverzekering via Valk Verekeringen en Hypotheken
Verzuim

Ziek personeel kan ingrijpende financiële gevolgen hebben voor uw onderneming. Valt een werknemer langdurig uit door ziekte of arbeidsongeschiktheid?

Dan loopt dit voor een werkgever vaak aardig in de papieren. Ook heeft u als werkgever de wettelijke verplichting uw (zieke) werknemer terug te brengen in het arbeidsproces.

 

Gelukkig kan een ziekteverzuim-verzekering de financiële pijn verzachten. Een dergelijke verzekering vergoedt (een gedeelte van) het loon dat u als werkgever dient door te betalen bij ziekte van personeel en biedt veelal hulp bij het voorkomen en terugdringen van verzuim.

" Samen bekijken wij uw situatie

en bespreken op welke wijze wij dit het beste op uw wensen en behoeften kunnen afstemmen. "

Contact

Contact

Valk verzekeringen Zevenbergen

Lage Wipstraat 50A   4761 EC  Zevenbergen

 T - 0168-330998 

E - info@valkverzekeringenenhypotheken.nl

Bezoek ons ook op Facebook
  • Facebook Social Icon
Links
bottom of page